BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI HỘI KHÁCH SẠN HỌP TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

01/07/2020   268


Chiều ngày 30/6, tại Văn phòng Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa, Ban chấp hành lâm thời Hội Khách sạn (BCH) gồm ông Lê Văn Sơn - Trưởng ban, ông Dương Thanh Phương - Phó ban, ông Võ Quang Hoàng - Phó ban và 3 thành viên tham dự buổi họp để triển khai một số nội dung cần thiết nhằm chuẩn bị cho Đại hội sắp tới của Hội Khách Sạn, dự kiến Đại hội của Hội Khách Sạn sẽ diễn ra vào ngày 24/7.
Theo đó, BCH lâm thời đã triển khai một số công việc cụ thể như: thiết kế Logo nhận diện, địa điểm đặt văn phòng, soạn thảo Quy chế hoạt động của Hội và Quy chế dành cho Hội viên khi tham gia Hội, lên bộ khung hoạt động của Hội gồm các Ban chuyên môn như: Ban truyền thông, Ban đào tạo, Ban phát triển Hội viên, Ban tài chính, Ban Kiểm tra, Ban thư ký.
Ngoài ra, BCH lâm thời phân công cho các thành viên từng hạng mục công việc cho việc tổ chức đại hội Hội Khách Sạn, mời gọi các đơn vị khách sạn tham gia Hội Khách Sạn, kêu gọi tài trợ để có kinh phí tổ chức Đại hội.
Tại cuộc họp BCH lâm thời đã xem xét, góp ý kiến về danh sách các thành viên được đề cử vào Ban chấp hành Hội Khách Sạn nhiệm kỳ mới, dự kiến danh sách đề cử có 23 thành viên đủ tiêu chuẩn theo Quy chế của Hội để đưa ra đại hội bầu chọn.
MH
 
>